Dla studentów i pracowników


Edukacja
Ustawiczna

Studenci
Zagraniczni

Student

Statystyka i Rozliczanie
Dydaktyki

Jakość
Kształcenia

Microsoft Teams

Obsługa Studenta z Niepełnosprawnością

Akty prawne

Stypendia

Dysk.
UNI

Rekrutacja 2020/2021

Platforma
e-learningowa moodle

Aktualności:


Uwaga! Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów w nowym miejscu

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich serdecznie zaprasza do swojej nowej siedziby. Znajdujemy się w dawnym budynku (Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Prosimy o kontakt tylko przez skrzynkę mail

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedziby i numerów telefonów Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich prosimy wyłącznie o kontakt mailowy: ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Prosimy o kontakt tylko przez skrzynkę mail

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedziby i numerów telefonów Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich w dniu 20.07.2020 r. prosimy; ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Obrony we wrześniu

Zgodnie z Regulaminem studiów, student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy do końca września ostatniego roku studiów. Na ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Zmiana zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 299/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 lipca2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL
Maturzysto! Czekamy na Ciebie!

Maturzysto! Czekamy na Ciebie!

Jak co roku  przygotowaliśmy dla Ciebie bardzo atrakcyjne kierunki studiów. Na pewno coś wybierzesz! ZOBACZ FILM Studiuj po swojemu na ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL
Kandydacie! Pięć nowych kierunków okołomedycznych na Uniwersytecie Opolskim

Kandydacie! Pięć nowych kierunków okołomedycznych na Uniwersytecie Opolskim

15 lipca 2020 roku nastąpi formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

Uchwała nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie ...
Czytaj Dalej
/ Akty Prawne, Tablica-PL

Legitymacje nadal ważne

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

II tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane - do 16 października 2020 r. Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Rekrutacja na Studia 2020/2021. Proponujemy Wam 72 kierunki studiów, wybierz coś dla siebie

Proponujemy Wam 72 kierunki studiów, w tym tak popularne jak medycyna, psychologia czy prawo, ale też szesnaście nowych, m.in. nutribiochemię, ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Wydłużone godziny pracy, w sierpniu biblioteki zamknięte.

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. będą otwarte w godzinach od ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 291/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu ...
Czytaj Dalej

Studencie! Masz szansę na Nagrodę Rektora UO

Studencie! Pełnisz rolę w kołach naukowych, Działasz na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu, Katedry, Udzielasz się w Samorządzie Studenckim, Mediach uczelnianych, ...
Czytaj Dalej
/ Tablica-PL

Zarządzenia Rektora i Komunikaty


ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów Pobierz: ZARZĄDZENIE nr ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 51/2020 ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego Pobierz: Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 maja 2020 r . w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne ...
Czytaj Dalej

KOMUNIKAT nr 01/2020 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

z dnia 10 kwietnia 2020 r. Na podstawie § 118 ust. 1 pkt 4 lit. b Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj ...
Czytaj Dalej

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich UO na mapie Opola