Akty prawne

Zarządzenia i decyzje:


2020


2019


ROK 2018


ROK 2017

Regulaminy i Zarządzenia dotyczące opłat w Domu studenta:

  • Regulamin i opłaty w domu studenta
  • Opłaty miesięczne za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
    28 sierpnia 2018 roku zostało wydane Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 28.08.2018 JM Rektora w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.
    Zachęcamy do zapoznania się z w/w zarządzeniem.