Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

ZARZĄDZENIE nr 65/2020

z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych...
Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 291/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/202 (PDF, 302 KB)1  ...
Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

ZARZĄDZENIE nr 62/2020 organizacja nowego roku akademickiego

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim  Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim...
Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie...
Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.  Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie...