ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz: ZARZĄDZENIE...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego       Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 80/2021...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych  ...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...