ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów  Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania...
ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  Pobierz:...
ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych...
ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim   Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w...
ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego  Pobierz: Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 110...