ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok akademicki 2021/2022       Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 25 marca 2021r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022       Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...