ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.           Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r....
ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim             Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku...
ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego           Pobierz: Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu...
ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 maja 2020 r . w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski.             Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 maja 2020...