ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na...
ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021    ...
ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 81/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim na rok...
ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski       Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...
ZARZĄDZENIE nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.  ...