Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 291/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/202 (PDF, 302 KB)1  ...
Studencie! Masz szansę na Nagrodę Rektora UO

Studencie! Masz szansę na Nagrodę Rektora UO

Studencie! Pełnisz rolę w kołach naukowych, Działasz na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu, Katedry, Udzielasz się w Samorządzie Studenckim, Mediach uczelnianych, organizujesz wolontariat, lub inne akcje charytatywne lub sportowe. Posiadasz również inne osiągnięcia,...
Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych. Kursy realizowane będą w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  Ważne, aby każdy student przed rejestracją na...