Struktura

Uniwersytet Opolski – Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
e-mail: gbergandy@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 12 (w sieci UO 3512)
I piętro pok. 108

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Małgorzata Bolek-Hulacka (pomoc materialna dla doktorantów)
e-mail: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20 (w sieci UO 3520)
I piętro pok. 107

Obsługa Administracyjna

Daria Kalina – samodzielny referent
e-mail: daria.kalina@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20 (w sieci UO 3520)
I piętro pok. 107

Uczelniany Koordynator ds. ECTS

mgr inż. Katarzyna Potyrała
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 25 (w sieci UO 3525)
I piętro pok. 110

Uczelniany Koordynator ds. Rekrutacji

dr inż. Józef Hurek
e-mail: hurek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27 (w sieci UO 3527)
III piętro pok. 311

Świadczenia socjalne

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Przyrodniczo – Techniczny:

mgr Angelika Zając – samodzielny referent
e-mail: angelika.zajac@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34 (w sieci UO 3534)
I piętro pok. 112

Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomiczny:

mgr Dominika Kuzior – starszy referent
e-mail: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 62 (w sieci UO 3562)
I piętro pok. 112

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

inż. Małgorzata Misz – starszy specjalista
e-mail: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26 (w sieci UO 3526)
I piętro pok. 104

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Wydział Teologiczny, Wydział Chemii, Wydział Sztuki:

mgr inż. Aneta Bociąga– samodzielny referent
e-mail: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 61 (w sieci UO 3561)
I piętro pok. 104

Uniwersytet Opolski – Obszar Praktyk Studenckich Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

PRAKTYKI STUDENCKIE – ZAWODOWE

mgr Justyna Bobińska – referent
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
e-mail: justyna.bobinska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22 (w sieci UO 3522)
I piętro pok. 106

PRAKTYKI STUDENCKIE – PEDAGOGICZNE

mgr Wioletta Walęga-Piekorz – specjalista
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
e-mail: wioletta.walega-piekorz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 60 (w sieci UO 3560)
I piętro pok. 106

PRAKTYKI – KIERUNEK LEKARSKI

Sandra Piekoszewska – samodzielny referent
e-mail: sandra.piekoszewska@uni.opole.pl
e-mail: lekarskipraktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07 (w sieci UO 3507)
I piętro pok. 114

PRAKTYKI STUDENCKIE: KIERUNKI OKOŁOMEDYCZNE

PIELĘGNIARSTWO
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE mgr Bożena Górniak – specjalista
e-mail: bozena.gorniak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 47 (w sieci UO 3547)
I piętro pok. 111

PRAKTYKI

Sandra Piekoszewska – samodzielny referent
e-mail: sandra.piekoszewska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07 (w sieci UO 3507)
I piętro pok. 114

mgr Justyna Połoczańska-Czech – specjalista
e-mail: justyna.poloczanska-czech@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 44 (w sieci UO 3544)
I piętro pok. 101

POŁOŻNICTWO, DIETETYKA

mgr inż. Agnieszka Komuszyńska – specjalista
e-mail: agnieszka.komuszynska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 44 (w sieci UO 3544)
I piętro pok. 101

FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA

Aneta Praszel – specjalista
e-mail: aneta.praszel@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 47 (w sieci UO 3547)
I piętro pok. 111

Administrator strony:

mgr Waldemar Smak – specjalista informatyk
e-mail: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27 (w sieci UO 3527)
III piętro pok. 311

ADRES STRONY WWW

www.cedu.uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski – DS “Kmicic”
ul. Grunwaldzka 31, 45-061 Opole

e-mail hello@uni.opole.pl

ADRES STRONY WWW

www.hello.uni.opole.pl

tel.: 77 452 74 96 / tel.: 77 452 72 92 (w sieci UO 7496 / 7292)

mgr Irina Nowobilska – Kierownik ds.studentów zagranicznych
e-mail: inowobilska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96 (w sieci UO 7296)
Parter pok. 1

Diana Sinova – samodzielny referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: diana.sinova@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96 (w sieci UO 7496)
Parter pok. 1

mgr Yelyzaveta Kovzalina – samodzielny referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: kovzalina@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92 (w sieci UO 7292)
Parter pok. 9

mgr Daria Feder – samodzielny referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: dfeder@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92 (w sieci UO 7292)
Parter pok. 9

mgr Patrycja Biniek – samodzielny referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: patrycja.biniek@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92 (w sieci UO 7292)
Parter pok. 8

Martyna Sikora – referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: martyna.sikora@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92 (w sieci UO 7292)
Parter pok. 8

Uniwersytet Opolski – Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami UO
ul. Katowicka 87b, DS Niechcic, 45-061 Opole

mgr Aleksandra Zagórska – Samodzielny Referent Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością
e-mail: azagorska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28 (w sieci UO 7028)
Parter pok. 11

mgr Monika Twardawski-Karbowiak – Samodzielny Referent Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością
e-mail: monika.twardawski@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28 (w sieci UO 7028)
Parter pok. 11

dr Grzegorz Haber – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
e-mail: grzegorz@haber.edu.pl

site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/

ADRES STRONY WWW

www.bon.uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski – Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO
ul. Katowicka 87, 45-061 Opole

Jakub Bułacz – samodzielny referent
e-mail: jakub.bulacz@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 80 (w sieci UO 7580)
Parter pok. 32

Aleksandra Stelmaszak – psycholog
e-mail: aleksandra.stelmaszak@uni.opole.pl

Anna Bereźnicka – psychoterapeuta
e-mail: anna.bereznicka@uni.opole.pl

ADRES STRONY WWW

www.cwpt.uni.opole.pl

 

Uniwersytet Opolski – Statystyka i Rozliczanie Dydaktyki
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr Hanna Żołnierek – Kierownik działu
e-mail: hzolnierek@uni.opole.pl
I piętro pok.105
tel.: 77 442 35 06 (w sieci UO 3506)

Pracownicy biura:

mgr Małgorzata Polewiak – specjalista
e-mail: mpolewiak@uni.opole.pl
I piętro pok.102
tel.: 77 442 35 02 (w sieci UO 3502)

mgr Iwona Kubizna – specjalista
e-mail: iwona.kubizna@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 02 (w sieci UO 3502)

I piętro pok.102

mgr Agata Mordal – specjalista
e-mail: agata.mordal@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 03 (w sieci UO 3503)
I piętro pok. 103

Bożena Kuśmierska – specjalista
e-mail: bozena.kusmierska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 03 (w sieci UO 3503)
I piętro pok. 103

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

 

ADRES STRONY WWW

www.sird.uni.opole.pl