Struktura

Uniwersytet Opolski – Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
e-mail: gbergandy@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 12
I piętro pok. 107

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Małgorzata Bolek-Hulacka (pomoc materialna dla doktorantów)
e-mail: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20
I piętro pok. 107

Uczelniany Koordynator ds. ECTS

mgr inż. Katarzyna Potyrała
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
I piętro pok. 108

Świadczenia socjalne:

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Ekonomiczny

mgr Joanna Konieczko-Ścigaj – starszy specjalista
e-mail: joanna.konieczkoscigaj@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34
I piętro pok. 112

Wydział Filologiczny, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej:
(UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE)

mgr Dominika Kuzior – starszy referent
e-mail: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34
I piętro pok. 112

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych:

inż. Małgorzata Misz – starszy specjalista
e-mail: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26
I piętro pok. 104

Wydział Chemii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Teologiczny, Wydział Sztuki:

mgr inż. Aneta Bociąga– samodzielny referent
e-mail: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26
I piętro pok. 104

Uniwersytet Opolski – Obszar Edukacji Ustawicznej i Praktyk Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

EDUKACJA USTAWICZNA

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: cedu@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

PRAKTYKI STUDENCKIE: ZAWODOWE

mgr Lucyna Karońska – starszy specjalista
e-mail: mgr Lucyna Karońska
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

PRAKTYKI STUDENCKIE: PEDAGOGICZNE

mgr Maja Gierejkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Maja Gierejkiewicz
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07
I piętro pok. 111

PRAKTYKI STUDENCKIE: KIERUNKI OKOŁOMEDYCZNE

mgr Dominika Skibińska – specjalista
e-mail: mgr Dominika Skibińska
tel.: 77 442 35 44
parter pok. 006

mgr inż. Agnieszka Komuszyńska – specjalista
e-mail: mgr inż. Agnieszka Komuszyńska
tel.: 77 442 35 44
parter pok. 006

mgr Elżbieta Komuszyńska – starszy specjalista
e-mail: mgr Elżbieta Komuszyńska
tel.: 77 442 35 47
III piętro pok. 310

mgr Bożena Górniak – specjalista
e-mail: mgr Bożena Górniak
tel.: 77 442 35 07
I piętro pok. 111

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOKONANA PRZEZ STUDENTA

mgr Elwira Wiśniewska – starszy specjalista
e-mail: elwis@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 25
I piętro pok. 110

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOKONANA PRZEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: cedu@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

Administrator strony:

mgr Waldemar Smak – specjalista informatyk
e-mail: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27
III piętro pok. 311

Uniwersytet Opolski – DS “Kmicic”
ul. Grunwaldzka 31, p. 1,8,9, 45-061 Opole
e-mail cpw@uni.opole.pl
e-mail hello@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96
tel.: 77 452 72 92

mgr Iryna Nowobilska – Kierownik ds.Studentów Zagranicznych
e-mail: inowobilska@uni.opole.pl

tel.: 77 452 74 96

mgr Iryna Shvets – p.o. kierownika  ds. studentów zagranicznych
e-mail: iryna.shvets@uni.opole.pl
tel.:  77 452 74 96
Parter pok. 1

mgr Yelyzaveta Kovzalina – sam. referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: kovzalina@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96
Parter pok. 1

mgr Daria Feder – sam. referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: dfeder@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92
Parter pok. 9

Małgorzata Sas – sam. referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: malgorzata.sas@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92

Parter pok. 8

mgr Ludmiła Kaszko – sam. referent ds. studentów zagranicznych
e-mail: lkaszko@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92
Parter pok. 8

Uniwersytet Opolski – Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami UO
ul. Katowicka 87b, DS Niechcic, p.10, 45-061 Opole

mgr Aleksandra Zagórska
e-mail: azagorska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28
Parter pok. 10

Monika Twardawski
e-mail: monika.twardawski@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28
Parter pok. 10

dr Grzegorz Haber – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
e-mail: grzegorz@haber.edu.pl

site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/

Uniwersytet Opolski – Statystyka i Rozliczanie Dydaktyki
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr Hanna Żołnierek – kierownik działu
e-mail: hzolnierek@uni.opole.pl
I piętro pok.105
tel.: 77 442 35 06

Pracownicy biura:

mgr Małgorzata Polewiak – specjalista
e-mail: mpolewiak@uni.opole.pl
I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 02

mgr Iwona Kubizna – specjalista
e-mail: iwona.kubizna@uni.opole.pl
I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 03

mgr Magdalena Małek – specjalista
e-mail: mgr Magdalena Małek
tel.: 77 442 35 03
I piętro pok. 106

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski – Jakość kształcenia
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr inż. Katarzyna Potyrała – Uczelniany Koordynator ds. ECTS
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
I piętro pok. 108

dr Maria Bucka – Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia
e-mail: mbucka@uni.opole.pl