Struktura

Uniwersytet Opolski – Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 27

mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
Kontakt: gbergandy@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 69

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 29

mgr Małgorzata Bolek-Hulacka
Kontakt: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 68

Uczelniany Koordynator ds. ECTS – pok. 26,

mgr inż. Katarzyna Potyrała
Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 67

mgr Dominika Kuzior – pracownik administracyjny – pok.29
Kontakt: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 61

Zespół zadaniowy ds. świadczeń stypendialnych:

Golanowska Gabriela
Kontakt: ggolanowska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 63
Kontakt: biurodydaktyki@uni.opole.pl

mgr Góźdź Aneta
Kontakt: agozdz@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 11
Kontakt: biurodydaktyki@uni.opole.pl

Wydział Lekarski, Wydział MFII oraz Wydział Sztuki

Kontakt: biurodydaktyki@uni.opole.pl

 

Uniwersytet Opolski – Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 87A, 45-060 Opole

Z-ca Dyrektora ds. Edukacji Ustawicznej

dr Renata Reclik

Kontakt: rreclik@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 82
Nr pokoju: 32

Konsultacje:

Wtorek 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 12:00

Sekretariat:

mgr Natalia Juszkiewicz
Kontakt: cedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Natalia Juszkiewicz
tel.: 77 452 75 80
Nr pokoju: 31

Praktyki

mgr Lucyna Karońska
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Lucyna Karońska
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 29

mgr Magdalena Małek
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Magdalena Małek
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 29

mgr Maja Gierejkiewicz
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Maja Gierejkiewicz
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 30

Analiza Ankiet Ewaluacyjnych

mgr Elwira Wiśniewska
Kontakt: elwis@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 21
Nr pokoju: 50

Administrator strony:

mgr Waldemar Smak
Kontakt: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 83
Nr pokoju: 33

Uniwersytet Opolski – DS “Niechcic”
ul. Katowicka 87b, p. 1 i 7, 45-061 Opole
Kontakt: cpw@uni.opole.pl
Kontakt: hello@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 96
tel.: 77 452 73 92

mgr Iryna Nowobilska – Kierownik ds.Studentów Zagranicznych
Kontakt: inowobilska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 96

mgr Daniil Kononenko – specjalista ds. studentów zagranicznych
Kontakt: dkononenko@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 96

mgr Iryna Shvets – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: iryna.shvets@uni.opole.pl
tel.:  77 452 73 96

mgr Daria Feder – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: dfeder@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 92

Yelyzaveta Kovzalina – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: kovzalina@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 92

Uniwersytet Opolski – Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami UO
ul. Katowicka 87b, p.7, 45-061 Opole

mgr Aleksandra Zagórska
Kontakt: azagorska@uni.opole.pl
tel.: +48 501 547 362

Monika Twardowski
Kontakt: mtwardawski@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28

dr Grzegorz Haber – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
Kontakt: grzegorz@haber.edu.pl

site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/

Uniwersytet Opolski – Dział Nauczania UO
ul. Katowicka 87B – DS „Niechcic”, 45-061 Opole

mgr Hanna Żołnierek – kierownik
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 97

Pracownicy biura:
mgr Małgorzata Polewiak
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 99

mgr Aneta Smalec
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl
tel.: 77 452 73 98

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski – Jakość kształcenia
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

mgr inż. Katarzyna Potyrała – Pełnomocnik Rektora ds. ECTS
tel.: 77 452 70 67
pok. 26,
Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl

dr Maria Bucka – Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia
Kontakt: mbucka@uni.opole.pl