Struktura

Uniwersytet Opolski – Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 107

mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
Kontakt: gbergandy@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 12

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 107

mgr Małgorzata Bolek-Hulacka
Kontakt: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20

Uczelniany Koordynator ds. ECTS – pok. 108

mgr inż. Katarzyna Potyrała
Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl

Świadczenia socjalne:

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

mgr Magdalena Wajda  – pok. 112
Kontakt: mwajda@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34

Wydział Filologiczny:

mgr Dominika Kuzior – pok.112
Kontakt: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu:

inż. Małgorzata Misz  – pok.104
Kontakt: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26

Wydział Chemii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Teologiczny, Wydział Sztuki:

mgr inż. Aneta Bociąga  – pok. 104
Kontakt: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26

Zespół zadaniowy ds. świadczeń stypendialnych:

Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej:

Golanowska Gabriela
Kontakt: ggolanowska@uni.opole.pl

tel.: 77 401 68 42

Wydział Nauk Społecznych:

mgr Aneta Góźdź
Kontakt: agozdz@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 11

Uniwersytet Opolski – Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Sekretariat:

mgr Natalia Juszkiewicz
Kontakt: cedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Natalia Juszkiewicz
tel.: 77 442 35 22
Nr pokoju: 103

Praktyki

mgr Lucyna Karońska
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Lucyna Karońska
tel.: 77 442 35 22
Nr pokoju: 103

mgr Maja Gierejkiewicz
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Maja Gierejkiewicz
tel.: 77 442 35 07
Nr pokoju: 111

Analiza Ankiet Ewaluacyjnych

mgr Elwira Wiśniewska
Kontakt: elwis@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 25
Nr pokoju: 110

Administrator strony:

mgr Waldemar Smak
Kontakt: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27
Nr pokoju: 311

Uniwersytet Opolski – DS “Kmicic”
ul. Grunwaldzka 31, p. 1,7,9, 45-061 Opole
Kontakt: cpw@uni.opole.pl
Kontakt: hello@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96
tel.: 77 452 72 92

mgr Iryna Shvets – p.o. kierownika  ds. studentów zagranicznych
Kontakt: iryna.shvets@uni.opole.pl
tel.:  77 452 74 96

mgr Iryna Nowobilska – Kierownik ds.Studentów Zagranicznych
Kontakt: inowobilska@uni.opole.pl

mgr Daria Feder – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: dfeder@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92

Yelyzaveta Kovzalina – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: kovzalina@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96

Uniwersytet Opolski – Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami UO
ul. Katowicka 87b, DS Niechcic, p.10, 45-061 Opole

mgr Aleksandra Zagórska
Kontakt: azagorska@uni.opole.pl
tel.: +48 501 547 362

Monika Twardawski
Kontakt: monika.twardawski@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28

dr Grzegorz Haber – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
Kontakt: grzegorz@haber.edu.pl

site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/

Uniwersytet Opolski – Statystyka i Rozliczania Dydaktyki
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr Hanna Żołnierekkierownik
Kontakt: hzolnierek@uni.opole.pl
I piętro pok.105
tel.: 77 442 35 06

Pracownicy biura:
mgr Małgorzata Polewiak – specjalista
Kontakt: mpolewiak@uni.opole.pl

I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 02

mgr Aneta Smalec – specjalista
Kontakt: asmalec@uni.opole.pl
I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 03

mgr Magdalena Małek
Kontakt: mgr Magdalena Małek
tel.: 77 442 35 03
I piętro pok. 106

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski – Jakość kształcenia
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr inż. Katarzyna Potyrała – Uczelniany Koordynator ds. ECTS – pok. 108
Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl

dr Maria Bucka – Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia
Kontakt: mbucka@uni.opole.pl