Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Małgorzata Bolek-Hulacka (pomoc materialna dla doktorantów)
Kontakt: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20
I piętro pok. 107

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

mgr Angelika Zając – samodzielny referent
Kontakt: angelika.zajac@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34
I piętro pok. 112

Wydział Filologiczny; Wydział Ekonomiczny:

mgr Dominika Kuzior – specjalista
Kontakt: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 62
I piętro pok. 112

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

inż. Małgorzata Misz – specjalista
Kontakt: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26
I piętro pok. 104

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Wydział Teologiczny, Wydział Chemii, Wydział Sztuki:

mgr inż. Aneta Bociąga– specjalista
Kontakt: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 61
I piętro pok. 104