Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  WSZYSTKICH a następnie WNIOSKI
(termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych STUDENTOM WSZYSTKICH LAT mija 20 PAŹDZIERNIKA br)
W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.
Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA – NR KONTA

Student lub doktorant

  1. Dostarcza do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia). Dokument można również przesłać na adres  biurodydaktyki@uni.opole.pl
  2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i zatwierdza go klikając w odnośnik “podpisz i złóż elektronicznie”

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać “Wnioski USOSweb” a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie “Ekran X”).