Wzory dokumentów i druków

Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla niepełnosprawnych – w związku z wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w USOSweb (patrz zakładka LOGOWANIE).

Wnioski o stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów: