Logo Uniwersytetu na białym tlez dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski

 

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

1. Wprowadza się wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na następujące języki obce:

 

 1. na język francuski:
  • a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
  • b) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  • c) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 2. na język hiszpański:
  • a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
  • b) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
 3. na język rosyjski:
  • a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
  • b) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
  • c) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 2

Wzory dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1 wydawane są studentom, którzy ukończyli studia po 1 października 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk

 
Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki: francuski, hiszpański i rosyjski