ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021           ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany i...
ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim       ZARZĄDZENIE nr...
ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Polecenie nr 3/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 11.09.2020 r. w sprawie zasad zamieszkania w Domach Studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego.       Polecenie Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11.09.2020 r. w sprawie zasad zamieszkania w Domach...
Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest u koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych w jednostkach. Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora...
Uwaga! Informacja dotycząca miejsc w Akademikach

Uwaga! Informacja dotycząca miejsc w Akademikach

W związku z telefonami dotyczącymi dokumentów (podań itp.) o miejsce w akademiku, uprzejmie informujemy, że wszystkie wiadomości na ten temat można znaleźć na stronie kampus.uni.opole.pl