Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 10 marca 2023 r. – Święto Uniwersytetu OpolskiegoUroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Andrzejowi Antoszewskiemu będzie głównym punktem programu tegorocznych obchodów Święta Uniwersytetu Opolskiego 10 marca 2023 r.

Obchody rozpoczną się dzień wcześniej, czyli 9 marca 2023 r., uroczystą mszą św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (zw. kościołem „Na Górce”). Msza odprawiona zostanie pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa prof. dr. hab. Jana Kopca.

 

 

Główna uroczystość Święta Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się natomiast 10 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (Opole, Oleska 48).

W programie przewidziano między innymi powitanie gości i otwarcie uroczystości przez JM Rektora UO prof. dr. hab. Marka Masnyka, przedstawienie przez dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr. hab. Lecha Rubisza, prof. UO przebiegu postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Andrzejowi Antoszewskiemu oraz wygłoszenie mowy pochwalnej (laudatio) przez prof. dr. hab. Krzysztofa Zubę.

Następnie odczytana zostanie treść dyplomu doktorskiego przez dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz nastąpi wręczenie go prof. dr. hab. Andrzejowi Antoszewskiemu przez JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego w obecności recenzentów dorobku: prof. dr. hab. Krzysztofa Pałeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie zabraknie również wystąpienia Doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Chór Akademicki „Dramma per Musica”.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski jest nestorem nauk politycznych w Polsce, twórcą naukowej szkoły badań porównawczych nad transformacją demokratyczną państw i społeczeństw. Przez całą swoja karierę akademicką związany był z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaczynając od stanowiska asystenta na stanowisku profesora zwyczajnego kończąc. To pierwsze stanowisko objął w 1972 r., ostatnie – w 1999 r. Jest autorem (lub współautorem) 16 monografii, redaktorem ponad 10 prac zbiorowych oraz niemal 200 artykułów naukowych zakresu teorii i praktyki współczesnych systemów politycznych. Ma w swoim dorobku promotorstwo ok. 500 prac magisterskich i licencjackich, 22 prac doktorskich, udział w charakterze recenzenta w promocji ponad 60 doktoratów i 40 habilitacji.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski należy do grona wybitnych polskich politologów, którzy wnieśli uznany przez środowisko wkład do instytucjonalnego rozwoju dyscypliny oraz kształtowania jej tożsamości naukowej. Od lat 90-tych do dziś jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006-2020 (4 kadencje) był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, w latach 1996-1999 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.